Werkconferentie Instellingsaccreditatie header

Werkconferentie Instellingsaccreditatie

Op maandag 14 november organiseerde het Ministerie van OCW de Werkconferentie Instellingsaccreditatie in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Tijdens deze dag voerden onder andere studenten, kwaliteitszorgmedewerkers, docenten, onderzoekers, onderwijsleiders, accreditatiepanelleden, en andere geĆÆnteresseerden met elkaar het gesprek over deze aanpassing van het kwaliteitszorgstelsel. Het Ministerie van OCW kijkt terug op een inspirerende werkconferentie waar gezamenlijk met elkaar het gesprek is aangegaan en tot inzichten en aandachtspunten zijn gekomen.

button-3

De presentaties van de deelsessies zijn terug te bekijken op de website

Over de Werkconferentie

Het ministerie van OCW werkt aan een vernieuwing van het kwaliteitszorgstelsel in de vorm van instellingsaccreditatie. Met instellingsaccreditatie verantwoorden universiteiten en hogescholen zich op een andere manier over de borging van de onderwijskwaliteit. Instellingen van wie het interne kwaliteitszorgsysteem middels een instellingstoets als effectief wordt beoordeeld door de NVAO, verkrijgen in het nieuwe systeem het recht de kwaliteitsbeoordeling van hun opleidingen onder eigen regie uit te voeren. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor het maken van eigen keuzes, en kan het beoordelingsproces worden ingericht op een manier die past bij de specifieke instelling en opleiding. Dit maakt de externe verantwoording meer betekenisvol, versterkt de kwaliteitscultuur binnen de instelling en vergroot het eigenaarschap over kwaliteitszorg van diegenen die het dichtst bij de opleiding staan: de student en de onderwijsprofessional.

20221114-ministerieocw-6100-1

Chats